Blog

Hieronder kan je de reacties van de lokale politieke partijen vinden in chronologische volgorde. Alle reacties waren positief en vriendelijk en dat is al een pluim waard! Ondertussen heb ik al een idee wie mijn stem gaat krijgen en om deze actie af te sluiten (en andere twijfelende inwoners te helpen), wil ik graag de reacties met jullie delen. 

Ik wens alle partijen hierbij veel succes met hun campagne!

12 juni 2018

De CD&V reageerde zeer snel. Vandaag kreeg ik ook een mail van onze burgemeester Tine Gielis. Ze gaf me een opsomming van de speeltuinen en andere plaatsen op wandel- of fietsafstand en nodigde me uit om ze samen te verkennen en om de riolering en de fietspaden te bespreken. Wordt vervolgd.

Ook de N-VA reagereerde snel. Een quote uit de mail van Jeroen Helsen: "N-VA Laakdal vraagt al jaren dat er minder aandacht gaat naar prestigeprojecten en meer aandacht naar veilige fietspaden, de aanleg van riolering en aangename leefomgevingen. Stemmen kopen doen we echter niet, deze projecten zullen we realiseren voor iedereen, ongeacht hun stem.". 

13 juni 2018

Vandaag kreeg ik een mail van Paul Mondelaers (Groen) met een uitnodiging. Een quote uit de mail: "Meer aandacht voor de zwakke weggebruikers, meer groene plekjes, meer zorg voor jong en oud.  Minder hufterige automobiliteit, minder bling-bling. Eerlijker, menselijker, gezonder."

5 juli 2018

Tijd voor een update! Mijn symbolische actie heeft meer resultaat gehad dan ik had verwacht. We hebben de 16de de burgemeester op bezoek gehad. We kregen antwoorden op onze vragen en ze had ondertussen ook Pidpa gecontacteerd. Het is mogelijk dat wij hier tijdelijk riolering krijgen. We wachten nog op het bezoek van Pidpa.
Ook over de fietspaden hebben we gesproken: aangezien het een gewestweg is, is het wachten tot het gewest het uitvoert. De burgemeester vermoedt dat het fietspad pas aangepakt zal worden bij de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E313. Daar zijn grootse plannen voor. Ze vertelde ook over het groot park dat aangelegd zal worden bij de carpoolparking. Onze ergernis met de onfietsbare fietspaden zou ook snel voorbij zijn: de Nieuwe Baan wordt heraangelegd (er komt een slemlaag over).
Over parken en speelruimtes: er komt terug een speeltuintje in de Rozenstraat en er zijn plannen voor speeltuigen in onder andere de Pastorijtuin (die trouwens vrij toegankelijk is; dat wisten we niet).
Het gesprek is al bij al zeer positief geweest, maar ik heb nog geen resultaten gezien. Het is wel tof van de burgemeester dat ze in haar drukke agenda tijd heeft vrijgemaakt voor ons. Nu is het wachten...

Ik maak me wel zorgen over de toekomst van Laakdal: we zijn naar hier gekomen voor de rust en ik vraag me af of die rust er wel zal blijven als er meer toeristen gelokt gaan worden en als het gebrek van winkels in Groot Vorst op de agenda blijft staan... .  

Verder heb ik een mail gehad van ProLaakdal om in dialoog te gaan.

14 september 2018 

Ondertussen heb ik ook een uitnodiging gekregen van Stem! , maar door tijdsgebrek kan ik geen tijd vrijmaken om in dialoog te gaan met de partijen. Vandaag heb ik ook besloten om de actie af te sluiten. Mijn besluit staat vast, dus is mijn stem niet meer te koop. Het verbaast me echter hoeveel werk er nog is in onze gemeente. Ik hoorde verhalen die meer passen in een ontwikkelingsland en klachten over eenvoudig op te lossen zaken. Ik hoop dat de volgende ploeg hier aandacht voor heeft en echt luistert naar de burger en liefst over de partijgrenzen heen oplossingen zoekt voor de problemen. En onze riolering? Wel, dat is een werk van lange adem... 

Hieronder de mail aan onze politici  die vandaag is verstuurd:

>>>>>>>>>>><

Beste politici,

Allereerst wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie interesse in mijn symbolische actie. Hierbij wil ik mijn actie ook afsluiten omdat ik al een besluit heb genomen gebaseerd op jullie reacties. Mijn besluit zal ik niet publiek maken omdat ik politiek neutraal wens te blijven. Als jullie graag nog iets willen toevoegen aan mijn website kan dat steeds.

Tot slot wil ik graag jullie aandacht vragen voor de vragen van andere burgers. Er zijn veel wensen en ja, ook frustraties bij sommige burgers. Ik wil jullie verzoeken om ook hen een antwoord te geven en even de partijgrenzen en meerderheid/oppositie te vergeten in de volgende ploeg in het belang van de burger. Misschien is het interessant om hiervoor een platform te voorzien, al is het maar een ouderwetse brievenbus waar burgers (al dan niet anoniem) hun zegje kunnen doen?

Ik wens jullie allemaal veel succes met de verkiezingen!

 

Met vriendelijke groeten,

Ness Balta

 

 

Published on  September 14th, 2018